Manastirea Secu

Manastire de calugari cu hramul Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul (29 august). Situata în localitatea Vânatori, la 17 km de Târgu Neamt. Ctitorie din 1602 a lui Nestor Ureche în apropierea unui fost schit din sec. al XV-lea. Aici s-a purtat ultima lupta a eteristilor cu turcii în 1821, manastirea a fost incendiata, dar apoi refacuta. Are catapeteasma din lemn de tei sculptata în stil baroc si poleita cu aur, iar pictura dateaza din 1850.
Manastirea cuprinde si paraclisul Adormirea Maicii Domnului zidit din piatra în 1610, paraclisul Sf. Nicolae ridicat în 1823 , biserica Bogoslovul (ctitorie din 1832 a lui Veniamin Costache) si detine si o bogata colectie de obiecte de patrimoniu.
Biserica pastreaza caracteristicile ctitoriilor voievodale moldave din secolul al XVII-lea, cu unele mici modificari în arhitectura exterioara.. Este o constructie masiva în plan triconic, cu o turla deschisa poligonala.