Manastirea Varatec

Manastire de maici cu hramul Adormirea Maicii Domnului (15 august), este situata în localitatea Agapia la 12 km sud-vest de Târgu Neamt. Ctitorie din 1785 a maicii starete Olimpiada. Actuala biserica a fost construita în 1808-1812 din piatra de râu în forma de cruce cu ziduri foarte groase si, ca element specific, acoperisul celor doua turle cilindrice este în forma de clopot. Pictura din interior datând tot din sec. al XIX-lea este în stil neobizantin, iar catapeteasma este sculptata în lemn de tisa si suflata cu aur. În ansamblul monahal se gasesc si bisericile Schimbarea la Fata (1847) si Sf. Ioan Botezatorul (1844) în umbra careia se afla mormântul Veronicai Micle, clopotnita cu paraclisul „Sf. Nicolae”, cladiri pentru chilii si ateliere.
În decursul timpului manastirea a cunoscut grele încercari (jafuri, incendii), dar a fost refacuta. Monument istoric si de arhitectura religioasa, asezamântul detine un muzeu de arta medievala si o biblioteca cu peste 6000 de volume, din care multe manuscrise si tiparituri vechi.