Schitul Sihla

Este situat la 25 km de Târgu Neamţ. Aici se poate ajunge pe drumul care merge spre Mănăstirile Secu şi Sihăstria. Înainte de a ajunge la poarta Sihăstriei, pe partea stângă, şoseaua se bifurcă cu un drum forestier, ce permite accesul la Sihla cu masina, dupa 6 km. Pelerinii care vor să urce pe jos, pot scurta distanţa la jumătate, traversând pădurea, pe o cărare marcată cu triunghi albastru, ce urcă până la peştera Cuvioasei Teodora, continuă pe lângă „biserica dintr-un brad” şi coboară la Schitul Sihla.
La jumătatea drumului forestier, un indicator arată o poteca ce duce spre alt lăcaş sfânt din inima pădurii, în locul numit Râpa lui Coroi, unde se afla Schitul Daniil Sihastru, de unde porneşte o cărare mult mai anevoioasă ce duce la Sihla.
Se mai poate ajunge la Sihla cu maşina şi din spatele Mănăstirii Agapia, parcurgând un drum forestier de 8 kilometri, iar cei care vor sa ajungă pe jos, tot de la Agapia, urca până la Agapia din Deal, de unde continua traseul spre Sihla, pe coama muntelui.
Vechea ctitorie de familiei Cantacuzino din anul 1741, cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” a dăinuit până în anul 1813, când arhimanditul Benedict, stareţul de atunci al Mănăstirilor Neamţ şi Secu, a reînnoit-o din temelie de piatră şi pereţi de bârne de lemn, în stilul clasic al bisericilor moldoveneşti, în formă de cruce cu o singura turlă deasupra naosului, cu interiorul împărţit în altar, naos şi pridvor, şi împodobită cu o catapeteasmă veche, sculptată în lemn de tei, poleită cu aur, cu icoane pictate de meşteri diferiţi. A fost renovată de mai multe ori în sec. XX.